អំពី​យើងខ្ញុំ​

ក្រុមហ៊ុន វ៉េត អ៊ែរបឺស អិចប្រេស


វ៉េត អ៊ែរបឺស អិចប្រេស បានចាប់ផ្តើមដឹកអ្នកដំណើរនៅចុងឆ្នាំ ២០២២ ដោយផ្តល់សេវាកម្មឈានមុខគេបង្អស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ ជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីប្រណីត សេវាកម្មជាទីពេញចិត្ត ឧបករណ៍កម្សាន្តសម្បូរបែប អ្នកបើកបរដែលបានជ្រើសរើសដោយម៉ត់ចត់ ព្រមទាំងផ្អែកលើបទពិសោធជាង ២០ឆ្នាំ របស់ក្រុមហ៊ុន វិរៈ ប៊ុនថាំ ពួកយើងមានចក្ខុវិស័យក្លាយជាសេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរលំដាប់ថ្នាក់លេខ ១ ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា។

រូបភាព

ក្រុមហ៊ុន វ៉េត អ៊ែរបឺស អិចប្រេស

សេវាកម្មដឹកអ្នកដំណើរលំដាប់លេខ ១ នៅកម្ពុជា